Detail kurzu

Právnická taliančina - občianske právo - Víkendový kurz 6h+6h

Lex Dominion s.r.o.

Popis kurzu

Seminár naučí poslucháča slovnú zásobu, vetnú skladbu a frázy typické pre legislatívny a zmluvný text tak, aby bol poslucháč samostatne schopný preložiť a spracovať najdôležitejšie občianskoprávne dokumenty, vedúce k uzavretiu obchodu s cudzincom.

Obsah kurzu

Seminár podrobne rozoberie jazykovú stránku legislatívnych textov a zmluvných vzorov ohľadom týchto druhov listín:

 • kúpna zmluva
 • nájomná zmluva
 • sprostredkovanie
 • splnomocnenie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre:

 • právnikov
 • prekladateľov a tlmočníkov
 • obchodníkov
 • konzultantov
 • študentov jazykov
 • manažérov
 • ekonómov
Certifikát certifikát o absolvovaní kurzu s uvedením tém a rozsahu, bilinguálny Poznámka k cene

cena je bez prípadného ubytovania

Kontaktná osoba

Roman Stoszek, JUDr.
+421 903 635 638
roman.stoszek@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor