Detail kurzu

Základný kurz zvárania taviacou sa elektródou v ocherannej atmosfére CO2, Z - M 1

SSOŠ Poprad, Zváračská škola ev.č. 165

Popis kurzu

Kurzy pre získanie alebo rozšírenie oprávnenia v profesii zvárač

Obsah kurzu

Výuka v základných kurzoch je organizovaná dennou formou od 6.30 hod. do 14.30 hod. Záklaný kurz zvárania bude ukončený záverečnými skúškami v posledný deň kurzu a to :

  • testom z bezpečnostných ustanovení
  • testom s teórie zvárania
  • praktickou skúškou zo zvárania.

Úspešným absolventom záverečných skúšok bude vystavený zváračský preukaz s platnosťou v EÚ a osvedčenie.

Cieľová skupina

Osoby staršie ako 18 rokov, ktoré absolvujú lekárske vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti zvárať:

Kontaktná osoba

Zacher Jozef Ing.
+421 52/786 01 34
j.zacher@centrum.sk

Hodnotenie
Organizátor