SSOŠ Poprad, Zváračská škola ev.č. 165

Realizácia základných kurzov zvárania Z-E 1, Z-M 1, Z-G 1, D-G 2 podľa STN 05 0705 a priodických preškolení a preskúšaní zváračov z bezpečnosných ustanovení podla STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín