Detail kurzu

ART OF LEADERSHIP - Koňmi sprevádzaný rozvoj

People Elements, spol. s r.o.

Popis kurzu

Uvedomiť si, že riadiť proces nestačí a je nevyhnutné skutočne riadiť ľudí, ísť príkladom, konzistentne verbálne aj neverbálne komunikovať, využívať tlak aj ťah, budovať rešpekt aj dôveru, viesť, koučovať a podporovať rozvoj podriadených. Okrem toho účastníci získajú spätnú väzbu a podnety pre ich ďalší rozvoj.

Obsah kurzu

  • Spoznať svoj autentický štýl vedenia a svoju schopnosť inšpirovať ostatných
  • Vyskúšať si rôzne štýly riadenia, získať porozumenie vašich prirodzených tendencií a preferencií.
  • Naučiť sa zamerať na “tu a teraz”, zamerať svoj focus na úlohu, ktorú práve vykonávate
  • Naučiť sa, ako získať a udržať dôveru, ako rozvíjať vzťahy
  • Uvedomiť si dôležitosť stanovovania jednoznačných cieľov a zrozumiteľnej komunikácie

Cieľová skupina

  • top manažéri
  • vedúci pracovníci pracovných skupín, projektových tímov, a pod.
  • špecialisti pripravujúci sa na rolu manažéra
  • každý, kto chce získať objektívnu spätnú väzbu

Kontaktná osoba

Lenka Osičková
+421 2/546 419 49
osickova@people-elements.eu

Hodnotenie
Organizátor