Detail kurzu

Epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti.

Obsah kurzu

Epidemiologicky závažné činnosti sú práce: pri manipulácii s potravinami, v úpravách vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení, pri výrobe liečiv, kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny, pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách, v prevádzkach holičstva a kaderníctva, zariadeniach pre poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.


Cieľová skupina

Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Poznámka k cene

1 osoba

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať