Detail kurzu

Stres a jeho riadenie

RS Management s.r.o.

Popis kurzu

Osvojenie poznatkov a zručností, ktoré umožnia účastníkom včas rozoznať a eliminovať fenomén súčasnej doby – stres. Účastníci sa naučia rozoznávať, kedy je ešte stres faktorom, ktorý ich výkonnosť zvyšuje a kedy sa stáva brzdou ich výkonnosti. Interaktívnou formou – analýzou vlastných skúseností sa naučia kategorizovať stresujúce sitácie, hodnotiť ich, analyzovať ich prežívanie a reagovať na ne, naučia sa rozoznávať reakcie sprevádzajúce stres. Súčasťou programu sú aktivitné diskusné časti, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov pri reakcii na stres, ich zmena z negatívnych na pozitívne a aj množstvo cvičení, vrátane relaxačných, na predchádzanie a elimináciu stresu.

Obsah kurzu

Jednodňový tréningový program zameraný na zvládanie stresu. Je určený malým skupinám v počte 6 – 12 osôb. Intenzívny tréningový program, ktorého cieľom je, aby účastníci po jeho skončení sa naučili stres rozoznať, zvládať a jeho negatíva transformovať pozitívnou formuláciou myšlienok a postojov. Súčasťou programu sú relaxačné antistresové cvičenia, ktoré sa účastníci naučia a môžu ich využívať na elimináciu stresových situácií.

Cieľová skupina

Manažéri, zamestnanci, majitelia spoločností, študenti a všetci tí, ktorí sa cítia byť pod neustálym tlakom okolia a chcú sa naučiť odolávať stresovým situáciám čím viac zo skúseností iných.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu Poznámka k cene

cena za účastníka/1 deň,

Kontaktná osoba

Ing. E. Falťanová
+421 2/654 410 22
vzdelavanie@rs-management.sk

Hodnotenie
Organizátor