RS Management s.r.o.

Tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre všetky úrovne riadenia ľudských zdrojov. Účastníkmi vysoko hodnotené vzdelávacie programy – semináre, školenia, tréningové programy – sú vedené inetraktívnymi metódami. Kvalitný lektorský tím so zahraničnými skúsenosťami využíva najnovšie trebdy v oblasti vzdelávania. Väčšinu programov je možné absolvovať aj v anglickom jazyku. Špeciálne programy – zamerané na strategické oblasti vedenia firmy – vytvorené pre TOP manažment a majiteľov veľkých spoločností.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín