Detail kurzu

AKTUÁLNE PROBLÉMY V MZDOVEJ UČTÁRNI S RNDr. JOZEFOM MIHÁLOM

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna komora Žilina

Popis kurzu

PROGRAM

  • DOHODY O PRÁCACH VYKONANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
  • ĎALŠIE ZMENY V ODVODOCH
  • ZÁKONNÍK PRÁCE
  • ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
  • DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2012
  • AKTUÁLNE NOVINKY

Cieľová skupina

fyzické osoby, právnické osoby, firmy, spoločnosti, živnostníci, stredné odborné školy, VÚC, obce, štátna správa

Kontaktná osoba

Slovenská obchodná a priemyslená komora, Žilinská regionálna komora
+421 41/723 51 03
sekcieza@za.scci.sk

Hodnotenie
Organizátor