Detail kurzu

Prince2® Practitioner

INBOX SK s r.o.

Popis kurzu

Získajte certifikáciu za podpory prvého a zatiaľ jediného lektora v SR a ČR s certifikátom PRINCE2 Professional a využite unikátnu anglicko - slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2“( aktializované vydanie 2022) unikátne online videoškolenia, dokumentáciu a testy pre kratšiu a efektívnejšiu prípravu.

Do konca augusta 2023 môžete získať tento kurz BEZPLATNE.

Obsah kurzu

Certifikát PRINCE2® Practitioner je vyššou formou certifikátu, ktorá nasleduje po úspešnosm zvládnutí skúšky PRINCE2 Foundation. Kurz je možné realizovať aj bez predchádzajúcej projektovej kvalifikácie (5 dňové školenie) alebo ako pokračovanie kurzu Foundation v neskoršom terníme (2 dňové školenie). V prípade, že nemáte žiadnu projektovú kvalifikáciu PRINCE2®, kurz PRINCE2® Practioner trvá 5 pracovných dní. Samotnému kurzu predchádza dosť intenzívne samoštúdium. V rámci kurzu Practitioner sa uprostred školenia v treťom dni uskutoční skúška (zvyčajne v stredu) poobede. Podmienkou pokračovania v školení na úroveň APMG Practitioner je úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2® Foundation. (Skúška je vyhodnotená školiteľom ihneď po ukončení).

O samotnej náročnosti školenia Practitioner svedčí aj fakt, že je „Open Book“, teda že pri ňom môžete používať oficiálny APMG namuál. Skúška je koncipovaná tak, že že na začiatku je predstavená prípadová štúdia a všetky otázky sa týkajú tejto prípadovej štúdie. Okrem toho, na niektoré skupiny otázok sú ešte dodatočne dodávané ďalšie doplňujúce informácie k prípadovej štúdii k danej oblasti. Školenie a certifikát Practitioner môžete získať 3 spôsobmi: 

  1. Školenie Practitioner po predchádzajúcom školení PRINCE2® Foundation. V takomto prípade už účastníci nemusia robiť skúšku Foundation a môžu sa rovno zúčastniť školenia Practitioner. Táto forma dáva dostatok času (po ukončení školenia Foundation) na prípravu na školenie Practitioner. Toto školenie je otvorené pre všetkých majiteľov certifikátu PRINCE2® Foundation bez ohľadu, či ho získali v našej agentúre alebo u iného oficiálneho školiteľa AXELOS.
  2. Školenie Foundation a Practitioner v jednom týždni. Je to veľmi intenzívne školenie, kedy sa v prvých 3 dňoch realizuje školenie Foundation, následne účastník môže vykonať  skúšku Foundation a potom pokračuje preberaním problematiky a prípadových štúdií. Skúšky sa robia online z domu alebo z práce v termíne kedy Vám vyhovuje.

Skúška Practitioner celkovo trvá 3 hodiny a 10 minút (pôvodný čas 2 hodiny 30 minút, ale z dôvodu, že otázky nie sú v materinskom jazyku, je možné ku skúške pridať ešte 45 minút). Záverečný test obsahuje 80 otázok rozdlených do 10 tématických skupín. Test je oveľa náročnejší ako Foundation a okrem štandardný odpovedí jedna zo štyroch máte napríklad 2 odpovede z piatich, True-False otázky, sekvencie a podobne. Na získanie certifikátu musíte získať 55% správnych odpovedí, čo je 44 otázok. 

Certifikát PRINCE2® Practitioner platí len 5 rokov a po uplynutí tejto doby si musí každý účastník zopakovať kurz a znovu realizovať skúšku formou Recertifikácie.

Cieľová skupina

Osoby riadiace projekty alebo pracujúce v projektovom prostredí. Školenie je vhodné aj pre činnosti súvisiace s projektami, napríklad finančné a personálne zabezpečenie, verejné obstarávanie, využívanie výsledky projektov a pre všetkých záujemcov o metodiku PRINCE2®.

Certifikát Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 5 rokov Poznámka k cene

Pre viac záujemcov z jednej organizácie a pre vnútrofiremné školenia poskytujeme výrazne zľavy.

Kontaktná osoba

Ing. Jana Gablasová
+421 915 890 650
skolenie@prince-2.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať