Detail kurzu

Projektový manažment - ako úspešne riadiť projekty

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

 1. Naučiť sa pripraviť a úspešne realizovať projekt
 2. Vedieť riadiť projektový tím a jednotlivých členov tímu
 3. Nacvičiť si na reálnych projektoch získane vedomosti

Obsah kurzu

A. Prečo projekty zlyhávajú -Time, Cost, Scope

 • dôvody zlyhávania
 • aktivity v projekte a potenciálne chyby

B. Cyklus – I. Inicializácia, II. Plánovanie, III. Realizácia, IV. Uzatvorenie

 • I. stanovenie cieľa, Business case, definícia požiadaviek, zmluvy
 • II. plánovanie aktivít, priradenie zdrojov, identifikácia rizík, harmonogram
 • III. špecifikácia, vývoj, dizajn riešenia, kontrola, rizika, problémy
 • IV. odovzdávanie výstupov, akceptácia, vyhodnotenie projektu

C. Úloha projektového manažéra a členov projektového tímu

 • vlastnosti a schopnosti projektového manažéra
 • typológia členov tímu, ako využiť typológiu v praxi

D. Ako vybudovať projektový tím, komunikácia v tíme

 • projektový tím – veľkosť, schopnosti, cieľ a prístup
 • zásady tvorby tímu
 • formovanie tímu – Tuckmanov model
 • prekážky výkonnosti tímu
 • komunikácia v tíme – informatívne porady, riešiteľské porady, prenos info
 • riešenie konfliktov v tíme

E. Riadenie zmien v projekte

 • plán riadenia zmien
 • proces riadenia zmien
 • ako udržať atmosféru v tíme počas zmien

  F.Tvorba reálnych projektov na tréningu a ich prezentácia

Cieľová skupina

 1. Projektoví manažéri
 2. Členovia projektových tímov
 3. Manažéri nákupu, logistiky, obchodu

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne
° Banky
° Výrobné a nevýrobne firmy
° Obchodné spoločnosti
° Finančné inštitúcie

Poznámka k cene

Možnosť platby aj bez DPH

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať