Detail kurzu

ONE-ON-ONE Projektový manažment - ako úspešne riadiť projekty

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

MOŽNOSŤ DOHODY AJ INÝCH TERMÍNOV!

1. Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny +. Domáca úloha.  Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od  08,00 - 12,30 hod.) , alebo  poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody. Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individuálneho prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka.                                                                                                                            

2. Kurz formou E- LEARNING ( lektor+ účastníci). Maximálne do 12 osôb. Trvanie kurzu: 3 hodiny, alebo 6 hodín +Individuálny rozvojový plán

3. Použité metódy a techniky : modelové situácie, video ukážky , individuálna práca,  prezentácia, testy a cvičenia.

   
 1. Naučiť sa pripraviť a úspešne realizovať projekt
 2. Vedieť riadiť projektový tím a jednotlivých členov tímu
 3. Nacvičiť si na reálnych projektoch získane vedomosti


Obsah kurzu

A. Prečo projekty zlyhávajú -Time, Cost, Scope

 • dôvody zlyhávania
 • aktivity v projekte a potenciálne chyby

B. Cyklus – I. Inicializácia, II. Plánovanie, III. Realizácia, IV. Uzatvorenie

 • I. stanovenie cieľa, Business case, definícia požiadaviek, zmluvy
 • II. plánovanie aktivít, priradenie zdrojov, identifikácia rizík, harmonogram
 • III. špecifikácia, vývoj, dizajn riešenia, kontrola, rizika, problémy
 • IV. odovzdávanie výstupov, akceptácia, vyhodnotenie projektu

C. Úloha projektového manažéra a členov projektového tímu

 • vlastnosti a schopnosti projektového manažéra
 • typológia členov tímu, ako využiť typológiu v praxi

D. Ako vybudovať projektový tím, komunikácia v tíme

 • projektový tím – veľkosť, schopnosti, cieľ a prístup
 • zásady tvorby tímu
 • formovanie tímu – Tuckmanov model
 • prekážky výkonnosti tímu
 • komunikácia v tíme – informatívne porady, riešiteľské porady, prenos info
 • riešenie konfliktov v tíme

E. Riadenie zmien v projekte

 • plán riadenia zmien
 • proces riadenia zmien
 • ako udržať atmosféru v tíme počas zmien

  F.Tvorba reálnych projektov na tréningu a ich prezentácia

Cieľová skupina

 1. Projektoví manažéri
 2. Členovia projektových tímov
 3. Manažéri nákupu, logistiky, obchodu

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne
° Banky
° Výrobné a nevýrobne firmy
° Obchodné spoločnosti
° Finančné inštitúcie

Poznámka k cene

V prípade väčšieho počtu účastníkov ( napr. firma), cena v zmysle dohody. V cene (okrem absolvovania kurzu ONE-ON-ONE) je konzultácia zadarmo do jedného mesiaca po realizácií kurzu.

Hodnotenie
Organizátor