Detail kurzu

Pokročilý kurz - MS Project ( verzia 2003 / 2007 / 2010 )

Petmon s.r.o.

Popis kurzu

 • Efektívne využívať aplikáciu MS Project
 • Oboznámenie sa s tipmi a trikmi pokročilého používania softvéru MS Project

Obsah kurzu

 • Zopakovanie základov – filozofia práce
 • Praktické tipy – triky v riadení projektov
 • Vytvárať vlastné kalendáre, kopírovať kalendáre medzi projektmi a šablónami
 • Definovať zdroje pre projekt,
 • Zamedziť preťaženiu zdrojov pridelením práce cez čas, vyrovnaním zdrojov alebo nerovnomerným zaťažením zdroja,
 • Optimalizovať projekt, definovať náklady pre projekt
 • Rôzne tabuľky sadzieb, prezeranie nákladov v rôznych zobrazeniach
 • Uložiť smerný plán, riadiť projekt pomocou nástrojov programu Project
 • Aktualizácia stavu úloh, aktualizácia stavu projektu

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci projektov
 • Všetci čo riadia a koordinujú projekty

Kontaktná osoba

Pastuchová Monika
+421 911 028 855
monika.pastuchova@petmon.eu

Hodnotenie
Organizátor