Detail kurzu

Základný kurz MS Project ( verzia 2003 / 2007 / 2010 )

Petmon s.r.o.

Popis kurzu

 • Naučiť sa pracovať s aplikáciou MS Project
 • Naučiť sa riadiť projekty s využitím MS Project

Obsah kurzu

Základné princípy PM

 • Projekt, cieľ
 • Projektový trojuholník
 • Riadenie času, nákladov, rozsahu, rizika

Princípy EPM

 • MS Project
 • Project Server
 • Web Access

MS Project

 • Základné prostredie
 • Gantt chart
 • Postup práce
 • Vytvoriť nový prázdny projekt a nový projekt pomocou šablóny
 • Nastaviť základné vlastnosti projektu
 • Upraviť pracovný čas pre projekt a kalendáre
 • Uložiť projekt, otvoriť si už uložený projekt

Riadenie času

 • definovať úlohy, opakované úlohy a míľniky v projekte
 • vytvárať hierarchickú štruktúru úloh
 • rozdeliť úlohu, zadefinovať prioritu, typ
 • definovať poznámky k úlohe
 • vkladanie hypertextových odkazov do poznámok úlohy
 • zadefinovať koncový termín a typ obmedzenia
 • zadefinovať a upraviť väzby medzi úlohami
 • zobraziť si kritickú cestu v projekte
 • formátovať písmo aj grafické objekty v Ganttovom diagrame

Riadenie nákladov

 • Definovanie zdrojov
 • Rozdelenie zdrojov
 • Pridelenie zdrojov k úlohám
 • Základné riešenie preťažených zdrojov

Riadenie rozsahu

 • Aktualizácia
 • Sledovací Ganttov diagram

Tlačené výstupy

 • Export
 • Upraviť vzhľad strany, vytlačiť projekt
 • Používať a upravovať štandardné zostavy
 • Kopírovanie údajov medzi MS Project a MS Excel

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci projektov
 • Všetci čo riadia a koordinujú projekty

Kontaktná osoba

Pastuchová Monika
+421 911 028 855
monika.pastuchova@petmon.eu

Hodnotenie
Organizátor