Detail kurzu

Správne konanie - Aplikácia správneho poriadku v praxi

Inštitút pre verejnú správu

Popis kurzu

Princípy dobrej verejnej správy Základné pravidlá konania a ich aplikácia v praxi Správne orgány, účastníci konania a zúčastnené osoby Priebeh správneho konania, doručovanie Zabezpečenie priebehu a účelu konania, poriadkové opatrenia Rozhodnutie – náležitosti a druhy rozhodnutí Rozhodnutie, druhy rozhodnutí Opatrenia proti nečinnosti Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí Riadne opravné prostriedky Mimoriadne opravné prostriedky

  • Výkon rozhodnutí

Cieľová skupina

Osoby, ktoré sa zaoberajú touto problematikou

Hodnotenie
Organizátor