Detail kurzu

Zákon o registračných pokladniciach - zmeny pri používaní registračných pokladníc od 1.1.2012

MIVERI s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je priblížiť obsah Zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov; upozorniť na povinnosť používania novej – fiskálnej elektronickej registračnej pokladnice od 1.1.2012.

Obsah kurzu

1.) Doterajšia právna úprava používania elektronických regostračných pokladníc;

2.) Oboznámenie sa so zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice základné pojmy; ako posúdiť, kto musí a kto nemusí používať elektronickú registračnú pokladnicu; aké sä povinnosti podnikateľov pri používaní elektronickej registračnej pokladnice; povinnosť používať novú – fiskálnu elektronickú registračnú pokladnicu od 1.1.2012; úhrady faktúr a ich evidencia v elektronickej registračnej pokladnici;

registrácia servisných organizácii a ich povinností;
- uvedenie a ukončenie prevádzky pokladnice;
- plombovanie pokladníc;
- možnosť používania starých pokladníc;
- praktické príklady

3.) Oboznámenie sa s poslednými zmenami zákona

4.) Diskusia

Cieľová skupina

všetci používatelia registračných pokladníc

Poznámka k cene

pre účastníkov registrovaných na www.miveri.sk poskytujeme vernostné zľavy

Kontaktná osoba

Ing. Erik Pilka
+421 940 810 343
vzdelavanie@miveri.sk

Hodnotenie
Organizátor