Detail kurzu

Procesný audit podľa VDA 6.3

TQM Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Procesný audit je účinný nástroj monitoringu procesu výroby. Pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov sa osvedčila VDA 6.3. Procesným auditom sa preverí kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti. Okrem výučby teórie bude účastníkovi vysvetlené efektívne využitie procesného auditu podľa VDA 6.3. Účastníci sa naučia prakticky vykonávať interný/externý audit a využiť tieto výsledky pre optimalizáciu procesov a minimalizáciu rizika.

Obsah kurzu

Požiadavky auditu z VDA a ISO/TS 16949 Procesný manažment Predpoklady pre procesný audit Príprava na audit Plánovanie auditu Špecifikovanie požiadaviek Súbor otázok Realizácia auditu Úvodný a záverečný rozhovor Techniky vedenia rozhovoru a kladenia otázok Vedenie záznamov Vyhodnotenie auditu Oznámenie výsledkov Spracovanie záverečnej správy Formulácia prijatých opatrení a sledovanie ich plnenia Workshop k prehĺbeniu teórie Tipy a výmena skúseností

Trvanie: 2 dni

Podklady: Aktuálne znenie VDA 6.4 (Stav zo 06/2010)

Predpoklady: Základné poznatky z oblasti manažmentu kvality zodpovedajúce semináru „Základné poznatky manažmentu kvality vo výrobnej oblasti“ budú poskytnuté. Poznatky sa môžu získať pomocou podobných kurzov alebo skúseností v zamestnaní.

Rozsah: Rozsiahle školiace materiály Skúsený školiteľ Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami Obed a jedlo počas prestávok Potvrdenie o účasti Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cieľová skupina

Pracovníci z oblasti manažérstva kvality, zabezpečenia kvality, z oblasti vývoja procesu, z výroby, logistiky, nákupu, služieb.

Poznámka k cene

Pri registrácii viac účastníkov z jednej firmy poskytujeme 10 % zľavu z ceny druhého účastníka. Pre on-line rezervácie je poskytnutá zľava vo výške 3%.

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Miškovic
+421 48/471 58 38
mm@tqm.com

Hodnotenie
Organizátor