Detail kurzu

Interný audítor podľa VDA 6.3 (nelicencovaný)

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov podľa štandardu VDA 6.3 , t.j. predstavenie prvkov a otázok normy VDA 6.3, metodiku hodnotenia a vyhodnocovania interného auditu.

Obsah kurzu

 1. deň
  • Ciele interného auditu podľa VDA 6.3
  • Plánovanie auditu
  • Definovanie požiadaviek
  • Súbor otázok a ich rozbor
  • Ohodnocovanie otázok
  • Objasnenie prvkov normy P1 – P7
  • Úvodný rozhovor
  • Realizácia auditu
  • Vedenie rozhovoru a kladenie otázok
 2. deň
  • Realizácia záznamov z auditu
  • Záverečný rozhovor
  • Správa z auditu
  • Celkové vyhodnotenie auditu
  • Kontrolná a nápravná činnosť po audite
  • Diskusia k získaným poznatkom

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zavádzať a vykonávať interné audity podľa štandardu VDA 6.3. Je vhodné, ak poslucháči majú skúsenosti s vykonávaním interných auditov podľa ISO 9001 : 2008 alebo IATF 16949:2016 a systémom manažérstva kvality.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

v cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor