Detail kurzu

Popis kurzu

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce pánskeho kaderníka – holiča / barbera.

Obsah kurzu

koža, vlas, umývanie vlasov, strihanie vlasov, typy pánskych strihov, brada, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, BOZP, hygiena, prvá pomoc, ekonomické základy v podnikaní, komunikácia so zákazníkom

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Certifikát Osvedčenie - kurz je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hodnotenie
Organizátor