Detail kurzu

Rekvalifikačný kurz SLADOVNÍK-PIVOVARNÍK - záruka kvalitnej výučby.Dávame do pozornosti, od apríla 2024, si môžu zamestnaní aj nezamestnaní požiadať svoj príslušný Úrad práce o preplatenie rekvalifikačného kurzu, kde Vám dajú potrebné tlačivá, ktoré Vám potvrdíme v našej agentúre - taktiež organizujeme skúšku na odbornú spôsobilosť,na základe ktorej si môžete otvoriť živnosť .

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

Výroba piva, spracovanie sladu.

Kurz, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach.

Rekvalifikačný kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa nového zákona o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z., číslo potvrdenia o akreditácií 3547/2018/67/1.

Obsah kurzu

Vzdelávací program otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky ukazovatele technologickej kvality surovín využívaných v pivovarníckom odvetví v zmysle platných noriem. Ovláda moderné technológie výroby sladu a piva. Má vedomosti z oblasti uplatňovania systému HACCP v pivovarníctve.

Pozná podmienky obchodovania s pivom na domácom aj zahraničnom trhu. Je zručný v hodnotení objektívnych a subjektívnych parametrov kvality sladu a piva

Počet vyučovacích hodín : 300 hod.

Po ukončení rekvalifikačného kurzu získate „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu“, ktoré je schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Získane osvedčenie Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba, po absolvovaní jednodňovej skúšky o odbornej spôsobilosti si môžete otvoriť živnosť.

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu: SLADOVNÍK-PIVOVARNÍK.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore (osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Poplatok za skúšku OS je 240 €.

NAJBLIŽŠÍ  TERMÍN  SKÚŠKY: jún 2024  o 10,00 hod.

Bližšie informácie k priebehu vzdelávacieho programu Sladovník – pivovarník u Mgr. Jaslovskej na tel. č. 0911172097, alebo appsr@appsr.sk

Poplatok za vzdelávací program: 1.590 EUR 

Najbližší termín začatia vzdelávacieho programu : 1. 3. 2024 - 15. 05. 2024 - výučbu je možné začať aj ihneď praktickou časťou, teoretická časť sa koná 2x ročne, najbližšie 22., 23., 24. 3. 2024, 5.- 6. 4. 2024 . V júli a auguste je výučba obmedzená na minimum s ohľadom na zvýšenú spotrebu piva v letnom období.

Miesto výučby : Pivovar U Ábela , Bratislava-Rača

Vypísané prihlášky treba poslať e-mailom, následne Vám pošleme podklady k začatiu vzdelávania. prihlášku si stiahnete na našej webstránke : appsr.sk

Výučba je pre jednotlivcov aj skupiny. Na kurz môžete chodiť tak ako Vám vyhovuje. Nemusíte sa prispôsobovať určeným termínom. Kurz je vhodný aj pre zamestnané a zaneprázdnené osoby.

Cieľová skupina

Rekvalifikačný kurz je zameraný pre každého, kto má záujem pracovať v uvedenom odbore. Výučba je prispôsobená jednotlivcom aj skupinám. Na kurz môžete chodiť tak ako Vám vyhovuje. Nie je potrebné prispôsobovať sa určeným termínom. Kurz je vhodný aj pre zamestnané a zaneprázdnené osoby.

Certifikát Osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Poznámka k cene

cena: 1590 €

Kontaktná osoba

Mgr. Jaslovská Daniela
+421 911 172 097
appsr@appsr.sk

Hodnotenie
Organizátor