Detail kurzu

ONLINE - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je zameraný LEN PRAKTICKY, teórie je veľmi málo. Ta slúži len k lepšiemu pochopeniu tréningu a práce s pamäťou a myslením. Všetko je ukázane a vyskúšané účastníkmi. Dopad je vidieť už na kurze. Všetko je podložené cvičeniami, ktoré mimoriadne rozvíjajú ako pamäť, tak aj akceleráciu mozgu, tak aj prepojenie obidvoch mozgových hemisfér (kreativita).

Obsah kurzu

 1. ÚVOD do problematiky
 1. krátke predstavenie
 2. stručný teoretický prehľad
 3. úžitky, presahy, reálne očakávania
 1. MOTORY pamäte – praktické cvičenia – tréning
 1. asociujeme – motor č. 1
 2. vizualizujeme previazane s asociáciami
 3. fantázia – prekračujeme limity – cesta ku kreatívnosti
 4. štrukturalizujeme – učíme sa vytvárať mentálne siete, ako zábrany pred zabúdaním
 5. používame slovné druhy k akcelerácii mozgu
 6. používame kľúčové slová – pamäť na veľké celky informácií
 1. MYŠLIENKOVÉ MAPY, TECHNIKY – podporné systémy pamäte
 1. metodiky práce s krátkodobou a dlhodobou pamäťou
 2. ako používať myšlienkové mapy k podpore pamäte
 3. ako si opakovať za zlomok učebného času učivo i po rokoch
 1. BONUS – špeciálny tréning a cvičenia k akcelerácii mozgu

Cieľová skupina

všetkým

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor