DETAIL KURZU

Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Banská Bystrica

Od:

Albisa s.r.o.

Popis kurzu

Základným predpokladom osobného rozvoja je poznanie svojich osobnostných kvalít. Aké sú naše silné, slabé stránky, ktoré osobnostné kvality využívame, ktoré potláčame a ktoré nevyužívame, lebo možno o nich ani nevieme.

Obsah kurzu

Našu osobnosť môžeme popísať štyrmi rozmermi:

  1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.
  2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.
  3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.
  4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.

Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky, ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.

Každý rozmer sa delí na šesť konkrétnych osobnostných kvalít. Každému rozmeru je venovaný jeden workshop.

S jednotlivými osobnostnými kvalitami sa zoznámime formou praktických cvičení.

1. AKO KOMUNIKUJEME S INÝMI ĽUĎMI. Formou praktických cvičení sa zoznámime s tým, ako môžeme komunikovať s inými ľuďmi. Ako vyzerá Extraverzia – Introverzia v praxi.

Pomenujete si, akým spôsobom komunikujete s ľuďmi Vy. Čo je prínosom takého spôsobu komunikácie, čo je naopak jeho slabinou, a ako to prípadne zmeniť.

Pozrieme sa na to:

  • aký vzťah máte k rozprávaniu v spoločnosti,
  • ako prejavujete emócie,
  • ako ovplyvňujete iných ľudí.

Ak budete chcieť, môžete ďalej svoje sebapoznanie prehĺbiť zakúpením si svojho osobnostného portrétu Lumina Spark.

Osobnostný portrét si môžete zakúpiť ešte pred workshopom, alebo po jeho absolvovaní.

Osobnostný portrét “Lumina Spark – Vašich 24 kvalít detailne” zobrazuje konkrétne hodnoty Vašich osobnostných kvalít a napomáha tak k lepšiemu pochopeniu jednotlivých osobnostných kvalít. Viac o osobnostnom portréte Lumina Spark (vrátane objednávky) si prečítajte tu: https://www.albisa.sk/…umina-spark/

Pokračovať v objavovaní svojich osobnostných kvalít môžete na nasledujúcich workshopoch, alebo na konzultáciách – osobnom koučovaní.

Popis všetkých štyroch workshopov si prečítajte tu: https://www.albisa.sk/…emu-rozvoju/

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:
  • Workshop mi dal nový pohľad na seba samú, v čom sa môžem rozvíjať a ako môžem lepšie pracovať so svojim tímom.

Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

  • Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.

Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

  • Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.

Mgr. Barbora V., HR Business partner.

Cieľová skupina

Manažéri, podnikatelia, personalisti, záujemcovia o osobný rozvoj

Poznámka k cene

ZĽAVA 30% pri platbe pred uzávierkou 14 dní pred školením. Termín školenia ešte nebol určený? Prihláste sa predbežne už teraz, po vyhlásení termínu Vás skontaktujeme.

Kontaktná osoba

Bc. Eva Pokrivčáková
+421 904 163 383
albisa@albisa.sk

Hodnotenie
Organizátor