Detail kurzu

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek normy ISO 45001 Druhý deň bude venovaný samotnému auditovaniu. t.j. účel, plánovanie, príprava, vedenie auditu a odkazy na právne predpisy a ich výklad k norme ISO 45001.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu- predstavenie
 • História revízií normy OHSAS 18001 a ISO 45001
 • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 45001
 • Prehľad zmien v obsahu normy OHSAS 18001 a ISO 45001
 • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
 • Integrácia s normami ISO 9001:2015 s ISO 14001:2015
 • Audit – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
 • Audit – vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
 • Audit – nezhody
 • Audit – správa z auditu, následná činnosť
 • Diskusia
 • Test
 • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ISO 45001.

Zároveň je vhodný aj pre držiteľov certifikátov podľa noriem ISO 9001:2015 a/alebo 14001:2015 a chcú si certifikáciu rozšíriť aj na normu ISO 45001:2018. Na preškolenie interných audítorov podľa normy OHSAS 18001.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať