Detail kurzu

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je ukázať možné postupy zavádzania systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti a poukázať na špecifiká novej revízie normy. Kurz poskytne praktické ukážky a návody ako správne zaviesť a ako sa vyhnúť chybám pri zavádzaní systému manažérstva podľa novej revízii normy. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie Implementátor QMS.

Obsah kurzu

Úvod kurzu – predstavenie ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality – interpretácia požiadaviek pre implementáciu systému Ako zavádzať systém kvality – príklady najlepšej praxe Cvičenia a záverečný test Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a ďalších zamestnancov, ktorí majú zodpovednosť za systém manažérstva kvality.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, štúdijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor