Detail kurzu

ONE-ON-ONE Vyjednávanie – negotiation skills - pre nákup a obchod

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

MOŽNOSŤ DOHODY AJ INÝCH TERMÍNOV!

1.  Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu).  Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od  08,00 - 12,30 hod.) , alebo  poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody. Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individuálneho prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka.                                                                                                                            

2. Kurz formou E- LEARNING ( lektor+ účastníci). Maximálne do 12 osôb. Trvanie kurzu: 3 hodiny, alebo 6 hodín +Individuálny rozvojový plán

3. Použité metódy a techniky : modelové situácie, video ukážky , individuálna práca,  prezentácia, testy a cvičenia. 1. Rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní
 2. Naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy
 3. Identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní

Obsah kurzu

Úvod: Ako vplýva súčasná situácia (COVID-19) na oblasť vyjednávania.

A. Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie

 • získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
 • príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
 • stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
 • stratégia vyjednávania ( WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
 • príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie

B. Správnou komunikáciou získať výhody

 • dešifrovanie signálov počas vyjednávania
 • verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce

C. Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní

 • výber taktík vo vyjednávaní
 • manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )

D. Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech

 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania

 • zásady riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu

F. Správne rokovať o cene

 • zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
 • analýza cenového rozhovoru
 • informácie 2+1+1

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

° Nákupca, obchodník
° Manažér
° Vedúci tímu
° Každý, kto chce touto formou zvyšovať efektivitu nákupov
tovarov a služieb vo vlastnej firme

  Metodika kurzu:

nácvik reálneho vyjednávania, výklad, riešenie individuálnych  a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, simulácia vyjednávania, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov, prípadové štúdie

Cieľová skupina firiem:

° Výrobné a nevýrobne firmy
° Finančné inštitúcie
° Firmy podnikajúce v službách

Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením
Hodnotenie
Organizátor