Detail kurzu

“Mzdová účtovníčka v poslednom IV.Q roku 2018. Na čo nezabudnúť pred skončením roka. “

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

Ing. Pavol Kukučka – lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti

PROGRAM:

Suma životného minima platná od 1.7.2018 a jej vplyv na :

 • výkon exekučných zrážok
 • daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň
 • rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
 • výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )

Nový školský/akademický rok 2018/2019

 • dozvuky predchádzajúceho školského/aka­demického roka opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
 • daňový bonus – ( preplatok, nedoplatok ) z prázdninového obdobia
 • dohody o brigádnickej práci študentov – dokedy a s kým

Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia

 • nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2017
 • krátenie dovolenky

13. a 14. mzda / odmena v roku 2018

 • dá sa s vianočnou odmenou niečo urobiť ?

13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021

 • pripraviť sa a zabojovať
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
 • dohody uzavreté pred a po účinnosti novely
 • čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania
 • mzdové zvýhodnenie
 • za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok

Dôchodkové dávky

 • zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2019
 • Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky

Novela zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.Z rozložená na dlhé časové obdobie

 • účinnosť od 1.novembra 2018
 • účinnosť od 1.januára 2019
 • účinnosť od 1.januára 2020
 • účinnosť od 1.januára 2021
 • na čo sa treba pripraviť

Nároky starostov podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri skončení funkčného obdobia

 • nepokračuje v ďalšom volebnom období
 • odstupné
 • odchodné ????
 • preplatená nevyčerpaná dovolenka
  • pokračuje v ďalšom volebnom období
 • odstupné ????
 • odchodné ????
 • preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na novú dovolenku
  • novozvolený starosta
 • nárok na dovolenku

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019 a 2020

 • nechajte sa prekvapiť
 • nová tabuľka

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2,

Dátum a čas: 09:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť v meste Komárno !

Cieľová skupina

Všetci záujemci o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Kontaktná osoba

Marta Fábryová
+421 908 708 446
famer@famer.sk

Hodnotenie
Organizátor