Detail kurzu

EMCS (monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam) zmeny od februára 2020

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný prehľad a orientáciu v oblasti evidencie tovarov, monitorovania pohybu / prepráv tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými štátmi prostredníctvom elektronického systému EMCS.

Obsah kurzu

Základné pojmy týkajúce sa EMCS Legislatívny rámec EMCS Elektronický systém EMCS a jeho základné fungovanie (štandardný scenár), špecifické transakcie (ako sú zrušenie prepravy, zmena miesta určenia, rozdelenie prepravy, odmietnutie a pod.) Nedostupnosť systému EMCS a uplatňovanie náhradného postupu, technická podpora Podmienky pre získanie prístupu k elektronickej komunikácii v rámci systému EMCS a technické špecifikácie systému EMCS (aplikačné programové vybavenie SPD Klient, EKR Klient) Riešenie vzniknutých problémov, otázky a odpovede.

Lektorské obsadenie:

  • Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

  • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

Prihlášku nájdete na portáli FS https://www.financnasprava.sk/…vis/skolenia)

Cieľová skupina

Daňové subjekty ako odosielatelia a príjemcovia. Obchodníci v rámci Európskej únie obchodujúci s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam (ako sú alkoholické nápoje – lieh, pivo, víno, medziprodukt, tabakové výrobky a minerálne oleje) a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor