Detail kurzu

EMCS (monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný prehľad a orientáciu v oblasti evidencie tovarov, monitorovania pohybu / prepráv tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými štátmi prostredníctvom elektronického systému EMCS.

Obsah kurzu

·        Základné pojmy týkajúce sa EMCS;

·        Legislatívny rámec EMCS;

·     Elektronický systém EMCS a jeho základné fungovanie (štandardný scenár), špecifické transakcie (ako sú zrušenie prepravy, zmena miesta určenia, rozdelenie prepravy, odmietnutie, manuálne uzavretie prepravy a pod.);

·        Nedostupnosť systému EMCS a uplatňovanie náhradného postupu, technická podpora;

·       Podmienky pre získanie prístupu k elektronickej komunikácii v rámci systému EMCS a technické špecifikácie systému EMCS (aplikačné programové vybavenie SPD Klient, EKR Klient);

·        Riešenie vzniknutých problémov, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Daňové subjekty ako odosielatelia a príjemcovia. Obchodníci v rámci Európskej únie obchodujúci s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam (ako sú alkoholické nápoje – lieh, pivo, víno, medziprodukt, tabakové výrobky a minerálne oleje) a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor