Detail kurzu

EMCS (monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný prehľad a orientáciu v oblasti evidencie tovarov, monitorovania pohybu / prepráv tovarov podliehajúcich spotrebným daniam na území EÚ a daňovom území SR prostredníctvom elektronického systému EMCS.

Obsah kurzu

Obsahom školenia sú nasledujúce témy:

·         Právna úprava pre systém EMCS – zavedenie a uplatňovanie systému EMCS v EÚ a na daňovom území SR

·         Platná legislatívna úprava pre spotrebné dane v súvislosti s prepravami tovarov podliehajúcich spotrebným daniam - daňové subjekty, predmet dane, daňové režimy – pozastavenie dane/daňový voľný obeh, postup pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na území EÚ a daňovom území

·         Využívanie systému EMCS pri prepravách tovarov v pozastavení – vyhotovovanie elektronických dokumentov pri začatí prepravy a ukončení prepravy, typy elektronických správ

·         Nedostupnosť systému EMCS

·         Podmienky využívania systému EMCS

·         Praktické príklady

Cieľová skupina

Daňové subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti prijímajú a/alebo odosielajú tovar podliehajúci spotrebnej dani a používajú systém EMCS, ktorý slúži na monitorovanie prepráv tovarov podliehajúcich spotrebnej dani a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor