Detail kurzu

Tvorba, programovanie webstránok I. - základy HTML a CSS, úvod do JavaScript a PHP

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Tvorba a programovanie webstránok I. je určený pre začiatočníkov v oblasti programovania a tvorby webových stránok. Počítačový kurz a učivo v ňom obsiahnuté je odrazovým mostíkom v "kariére" každého začínajúceho webdesignera a web programátora. V balíku kurzov sa nachádza úvod do tvorby webstránok, naučíme sa pracovať s FTP protokolom, editorom na tvorbu web stránok, princípy tvorenia web stránok a správne postupy, ďalej preberanie značkovacieho jazyka HTML, kaskádových štýlov CSS a účastníci sa oboznámia aj so skriptovacím jazykom JavaScript a v neposlednom rade aj s programovacím jazykom PHP. Programovanie v jazykoch JavaScript a PHP je brané len ako úvod a oboznámenie sa s platformami, to znamená, že pre ich pokročilé možnosti využite možnosť kurzov a školení zameraných konkrétne na túto tematiku. Aké sú predpoklady pre úspešné absolvovanie? Stačí vedieť ovládať počítač na základnej úrovni - pracovať s textovým editorom a prehliadačom webstránok, otvoriť a uložiť súbor, prepnúť si klávesnicu. Prakticky si vyskúšame vytvoriť jednoduchú stránku v značkovacom jazyku HTML, ktorý tvorí základ každého webu. Povieme všetky potrebné HTML značky pomocou ktorých vytvoríme všetko, čo by jednoduchá stránka mala obsahovať. Našu stránku si následne vizuálne upravíme pomocou jazyka CSS. Doplníme do nej farby, obrázky, iné typy písma a pohráme sa s rozložením prvkov. Nakoniec si povieme o technológiách, ktoré nás čakajú, ak sa chceme vydať na cestu skutočného frontend developera. Kurz je veľmi praktický.

Obsah kurzu

Deň 1: Úvod do problematiky tvorby www stránok HTML, XHTML, HTML5, www a web server trendy vo výrobe web stránok HTTP, HTTPS, FTP protokol v praxi Editory na tvorbu web stránok - porovnanie Princíp programovania web stránok: HTML, CSS a skriptovacie jayky Práca s programom na tvorbu a editovanie: Notepad2 Čo všetko môžeme vkladať do web stránky Práca so súbormi Uloženie stránky Otvorenie stránky Optimalizovanie Základné princípy značkovacieho jazyka HTML Základné príkazy a vkladanie HTML kódu do stránky Ako sa web stránka programuje hlavička stránky telo stránky kódovanie stránky nastavenie dokumentu Párové a nepárové značky Formátovanie textu a odstavcov Nadpisy H1 - H6 Práca s odstavcami - P Práca s oddielmi - DIV Obrázky vkladanie obrázkov typy používaných obrázkov používanie obrázkov ako pozadia popisovanie obrázkov hypertextové odkazy textové odkazy obrázkové odkazy odkaz na e-mail odkaz na stránku mimo našej domény absolútna cesta odkazu relatívna cesta odkazy na iné súbory - na stiahnutie PDF Word a Excel Obrázky iné ... zoznam číslovaný odrážkový využívame zoznam na tvorbu navigačného menu tabuľky zápis používanie tvorba záhlavia, riadkov, buniek rámce a iframe iné HTML príkazy HTML parametre, ktoré sa nepoužívajú HTML príkazy, ktoré sa nepoužívajú Deň 2: Základy a princípy jazyka CSS Tvorba moderných webstránok, využívanie CSS na zadávanie štýlu oddelenie grafiky od textu vkladanie CSS štýlu priamy štýlopis CSS zápis priamo v HTML súbore CSS zošit nanášanie cez identifikátor nanášanie štýlu cez tiedu - class textové efekty grafické efekty práca farbami a pozadím práca so zarovnávaním šírka a výška HTML elementov základné príkazy na zadávanie pozície preberanie referenčnej CSS príručky Tvoríme svoju prvú hotovú web stránku nastavujeme menu tvoríme štruktúru vytvárame obsah nastavujeme vzhľad cez CSS štýl vytvárame a vkladáme grafiku kopírujeme stránku a linkujkeme menu editujeme obsah podstránok FTP a domény, publikujeme web stránku aký webhosting budeme potrebovať akú doménu si zvolíme registrujeme si bezplatný webhosting a stránku kopírujeme na web server Vlastnosti stránky a jej nastavovanie ako tvoriť grafický dizajn Práca s rámcami, princíp, využitie (výhody - nevýhody), ukážka Hypertextové odkazy, tvorba odkazov Spájanie stránok pomocou hypertextových odkazov Deň 3: Ďalšie príklady na HTML a CSS, ďalšie CSS príklady pre efektívnu tvorbu web stránok: Tvoríme ďalší príklad a novú hotovú web stránku nastavujeme menu, tentokrát vuyžívame zoznam tvoríme novú grafiku nanášanie vlastností cez identifikátor nanášanie štýlu cez tiedu - class tvoríme viacstĺpcový design stránky ukladáme 2 odstavce vedľa seba - vlastnosť float pracujeme s relatívnimi pozíciami upravujeme obsah dokončujeme webstránku JavaScript a PHP začiatočník: trendy a noviny v oblasti tvorby web stránok, možnosti programovacích jazykov PHP, ASP, .NET, Java, JavaScript - diskusia čo je to JavaScript princíp funkčnosti základné vlastnosti jazyka syntax a zápis zápis jednoduchých eventualít do HTML kódu základné typy eventualít Apache Server inštalácia a princíp funkčnosti lokálneho servera lokálna inštalácia úvod do PHP čo je to PHP princíp vkladania skriptov HTML do stránok základné funkcie PHP, rozdiel medzi PHP a HTML jednoduchá aplikácia na výpis textu na obrazovku, príkaz echo tvorba modernej dynamickej stránky s použitím sktiptovacieho jazyka PHP princíp funkčnosti rozdelenie web stránky na obsah a text direktíva GET a funkcia include Odborná diskusia trendy vo vývoji HTML a CSS jazyka aké web stránky sa ľuďom páčia aký typ grafiky si zvoliť Webhosting, ceny, služby, prieskum trhu Domény, registrácia, možnosti ... diskusia na základe požiadaviek účastníkov

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať