Detail kurzu

DipIFR - ACCA Diploma in International Financial Reporting

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Popis kurzu

DipIFR je medzinárodná kvalifikácia vyvinutá medzinárodnou účtovníckou asociáciou ACCA – globálna organizácia pre profesionálnych účtovníkov má viac ako 208 000 kvali­fikovaných členov a 503 000 študentov po celom svete

Obsah kurzu

Kurz je tvorený na získanie vedomostí a pochopenie IFRS. Naučíte sa ako ich aplikovať, ako aj to, z akých princípov a koncepcií vychádzajú.

Po dokončení DipIFR by kandidáti mali byť schopní:

  • pochopiť, vysvetliť a aplikovať IASB Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo.
  • aplikovať relevantné štandardy na kľúčové časti finančných výkazov
  • identifikovať a aplikovať požiadavku zverejnenia pre firmy vo finančných výkazoch a poznámkach
  • pripraviť konsolidovanú účtovnú závierku (okrem skupinových výkazov cash-flow) vrátane dcérskych účtovných jednotiek, spoločných a pridružených podnikov.

Priprava na kvalifikáciu zahŕňa rozsiahly kurz rozdelený na štyri časti, „mock“ skúšku a reálnu skúšku.

Školenie sa koná v jazyku angličtina.


PROGRAM

08:30 – 09:00 registrácia
09.00 – 10.30 kurz
10.30 – 10.45 prestávka
10.45 – 12.00 kurz
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.00 kurz
14.00 – 14.10 prestávka
14.10 – 15.10 kurz
15.10 – 15.20 prestávka
15.20 – 16.30 kurz

Cieľová skupina

Táto kvalifikácia je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách a controllingu, potrebujú rozumieť a vedieť aplikovať štandardy IFRS a radi by získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

DipIFR je vhodná aj pre tých, ktorí predtým neboli registrovaní ako ACCA študenti.

Poznámka k cene

Od 31.12.2019 je platná cena 1490€ bez DPH (cena nezahŕňa poplatok za skúšku - 185 GBP). Poplatok zahŕňa 11 dní štrukturovanej výučby (9:00 - 16:30), študijné materály BPP Learning Media, opravenú "mock" skúšku s komentármi a podporu lektora.

Kontaktná osoba

Monika Súkenníková
+421 903907016
msukennikova@kpmg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať