Detail kurzu

ORIGINÁL alebo FALZIFIKÁT? - Ochrana práv duševného vlastníctva

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Účastníci školenia sa počas prezentácie oboznámia so základnými pojmami súvisiace s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EŮ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a Nariadenie komisie (EŮ) č. 1352/2013, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Účastníci školenia budú oboznámení so základnými právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ďalej zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

Obsah kurzu

Základné pojmy Vymedzenie pojmov ako falošný tovar, pirátsky tovar, tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, držiteľ práva, oprávnená osoba Oprávnenia a práva orgánov finančnej správy a vecná príslušnosť orgánov štátnej správy Žiadosť na úrovni Únie, vnútroštátna žiadosť, žiadosť na domácom trhu Postup a povinnosti držiteľa rozhodnutia; držiteľa tovaru; deklaranta Postup v prípade malých zásielok a postup colných orgánov po rozhodnutí súdu Poskytnutie tovaru na humanitárne účely

Cieľová skupina

Školenie pre vzdelávanie verejnosti „ORIGINÁL alebo FALZIFIKÁT? – Ochrana práv duševného vlastníctva“ je určený pre fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar, alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“), spotrebitelia a ďalší, ktorí sa potrebujú nielen orientovať v danej problematike, ale budú musieť riešiť situácie zahrňujúce porušenia práv duševného vlastníctva.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor