Detail kurzu

ABAP programovanie I. - ABAP Workbench a základné princípy programovania v ABAPe

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz ABAP programovanie I. je určený pre kohokoľvek, kto sa chce naučiť programovať v jazyku ABAP, na ktorom je postavená väčšina produktov spoločnosti SAP. Určený je najmä pre konzultantov, ale aj programátorov, či technicky zdatných používateľov. Cieľom školenia je odovzdať základné princípy programovania v ABAPe, naučiť účastníkov používať prostriedky tzv. ABAP Workbench. Na konci kurzu budete schopný vytvárať jednoduchšie programy, schopné integrovať s používateľom podnikového softvéru SAP. Predpokladajú sa vedomosti na úrovni školenia ABAP AS Základy, ABAP Dictionary.

Obsah kurzu

- Prehľad architektúry systému SAP - Technická architektúra - Open SQL - Nezávislosť na platforme - Aplikačné programy a prostredie - Pracovné procesy (workprocesy) - Štruktúra programov v jazyku ABAP - Nástroje ABAP Workbench === Data Dictionary – Krátky Prehľad - Začíname s nástrojom ABAP Dictionary - Databázové tabuľky - Dátové prvky a domény - Zobrazenie obsahu tabuľky === Programovanie v Nástroji ABAP Editor (SE38) - Vytvorenie reportu v jazyku ABAP - ABAP Editor – prehľad - Ovládanie nástroja ABAP Editor - Pochopenie editácie programov v jazyku ABAP - Spustenie, ukladanie a aktivácia reportu jazyka ABAP - Čítanie a výstup databázových tabuliek - Formátovanie zoznamu - Príkaz Write a jeho modifikácie - Príkaz zreťazenia - Prázdne riadky - Písanie a editácia zdrojového kódu - Poznámky k zdrojovému kódu === Polia a Výpočty - Príprava reportu - Deklarácia polí - Deklarácia premenných - Deklarácia konštánt - Základné aritmetické operácie - Kompatibilné a konvertibilné dátové objekty - Praktické príklady === Práca s Textovými Reťazcami - Deklarácia textových reťazcov - Operácia s reťazcami - Posun textových reťazcov - Nahradzovanie znakov - Zhusťovanie textových reťazcov - Rozdelenie textových reťazcov - Operácie s reťazcami s priamym umiestnením - Ukážkový kód pre operácie s reťazcami - Poznámky ku zdrojovému kódu - Výstup === Príkaz SELECT - Variácie príkazu: SELECT INTO TABLE, SELECT SINGLE - WHERE podmienky - Kontrola úspešnosti predošlého príkazu - Praktické príklady === Cykly - LOOP-ENDLOOP, DO-ENDDO, WHILE - Praktické príklady === Ladenie Programov - Prehľad - Spustenie a použitie nástroja ABAP Debugger

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor