Detail kurzu

PRINCE2® Foundation

INBOX SK s r.o.

Popis kurzu

Získajte certifikáciu za podpory prvého a zatiaľ jediného lektora v SR a ČR s certifikátom PRINCE2 Professional a využite unikátnu anglicko - slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2“( aktializované vydanie 2022) unikátne online videoškolenia, dokumentáciu a testy pre kratšiu a efektívnejšiu prípravu.


Obsah kurzu

PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2.

Dĺžka trvania

3 dní  prezenčnou formou + predkurzová príprava (samoštúdium).

K samuštúdiu poskytujeme dvojjazyčnú učebnicu PRINCE2®   a E-learning v ktorom je celá metodika spracovaná vo forme videoprednášok.

E-learning ďalej obsahuje testovacie otázky, ktoré slúžia na prípravu na certifikačnú skúšku, množstvo podpornej dokumentácie, vzory manažérskych dokumentov.

Certifikát

Medzinárodný certifikát PRINCE2® Foundation, E - certifikát je zahrnutý v cene školenia.

Certifikát má celoživotnú platnosť.

Obsah

Počas školenia sa preberá celá metodika PRINCE2® Foundation. Cieľom je pochopenie metodiky PRINCE2® , príprava účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® a motivovanie účastníkov používanie získaných vedomostí v praxi.

Čo Vás naučíme?

·         Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením

·         Sedem PRINCE2® tém – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu

·         Sedem PRINCE2® procesov – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu

·         Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2®  prostrediu projektu

·         Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi a princípmi

 

Cena kurzu obsahuje

V cene školenia ponúkame ako jediní na Slovensku  dvojjazyčnú anglicko –slovenskú učebnicu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“ a prístup do e-learningového prostredia na stránke www.prince-2.sk. Nájdete tam  viac ako 4 hodiny videoprednášok rozdelených podľa oblastí metodiky PRINCE2®, množstvo doplnkovej dokumentácie a možnosť realizovať si on-line skúšobné testy na preverenie pochopenia metodiky

1.      Predkurzová príprava

·         Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami na úroveň Foundation, ktoré pomôžu kurz zvládnuť a kvalitne sa naň pripraviť

·         Dvojjazyčná anglicko – slovenská učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®

·         mapa procesov A3

·         glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2®

·         krátky výkladový slovník

·         písacie potreby

·         praktická taška

2.      Školiace materiály

·         farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov

·         prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí

·         2 kompletné sady skúšobných otázok v tlačenej forme - s vysvetlením odpovedí

 

3.      Prístup do e-learningu PRINCE2®  Foundation

·         neobmedzený prístup do sekcie videoškolení

·         Zobrazenie všeobecných videí a príkladov z metodiky projektového riadenia

·         Zobrazenie skrátených verzií kompletnej metodiky projektového riadenia

·         Zobrazenie kompletných prednášok z metodiky

·         generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok

·         predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2®

·         Zobrazenie Manažérskych dokumentov v PDF

·         Zobrazenie manažérskych dokumentov vo formáte WORD, Excel

·         Zobrazenie kompletnej dokumentácie k metodike

Záverečná medzinárodná skúška

·         skúšku robíte online z domu alebo z práce v termíne a v čase ako Vám vyhovuje

·         75 otázok

·         Všetky otázky sú typu jedná správna odpoveď zo 4 možností

·         50% správnych odpovedí

·         Dĺžka skúšky 60 minút

·         Jazyk skúšky slovenčina

·         Skúška typu Closed book - pri skúške nie je možné používať manuál ani študijné materiály

Školiteľ

Hlavným školiteľom je Ing. Branislav Gablas PhD. Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav Gablas zároveň pôsobí ako pedagóg na vysokej škole a metodiku projektového riadenia prednáša aj v zahraničí.

Ing. Branislav Gablas PhD.

·         PRINCE2® Professional

·         PMP, IPMA B

·         PRINCE2®  Agile

·         Scrum, PMI-ACP

·         Agile Project Management a ďalšie

Linkedin: www.linkedin.com/in/branislavgablas
Slovensky: www.linkedin.com/in/branogablas

Ubytovanie

V cene školenia nie je ubytovanie. Podpísali sme korporátnu zmluvu s City Hotel Bratislava, ktorý susedí s miestom školenia v Bratislave. Ponúkame Vám možnosť využiť na ubytovanie výhodné ceny.

Zľavy

V prípade záujmu sa môžete zúčastniť otvorených kurzov, alebo Vám pripravíme cenovú ponuku pre vnútro firemné školenie vo Vašich priestoroch od 5 účastníkov.

Pri väčšom počte záujemcov poskytujeme zľavy.  Radi Vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Garancie

Garancia kvality

Ak si u nás zakúpite kurz a počas prvého dňa školenia nebudete spokojný s našou kvalitou, vrátime vám celú zaplatenú cenu kurzu. Elektronické verzie dokumentov vám zostávajú. Robíme všetko preto, aby naši účastníci v cene získali nielen certifikáty, ale aj dlhodobé vedomosti. Investujeme nemálo prostriedkov a času do sebavzdelávania a rozvoja našej školiacej agentúry. V cene školenia sa snažíme poskytnúť najvyšší štandard.

Garancia získania certifikátu

Garantujeme vám 100% absolvovanie testu PRINCE2 Foundation. Úspešnosť na skúškach máme veľmi vysokú. Ak sa budete aktívne zúčastňovať webinárového školenia a odpovedať na otázky školiteľa no ak počas skúšky nebudete mať svoj deň a nezískate 50% správnych odpovedí, skúšku si u nás môžete kedykoľvek zopakovať. Ponúkame Vám možnosť zopakovať si celý trojdňový kurz zdarma. Hradíte si iba certifikačný test.

Garancia dobrej ceny a najvyššej kvality

Nie je nič jednoduchšie, ako ponúknuť nižšiu cenu, keď ukážete cenovú ponuku konkurencie. Patrí to k nie veľmi čistým praktikám v podnikaní. My vám ponúkame dobrú cenu od začiatku. Okrem toho, keď sa zúčastníte prvého dňa školenia a nebude vám náš prístup vyhovovať, kľudne nám to povedzte a vrátime vám plnú sumu. Náš ďalší záväzok - dáme Vám 100 €, ak Vám konkurencia poskytne rovnakú alebo vyššiu kvalitu školenia ako poskytujeme my za lepšiu cenu. Stačí byť lepší ako my v 5 nasledovných oblastiach:

1.           Materiály

Ako jediný na Slovensku ponúkame v cene kurzu nami vydanú dvojjazyčnú anglicko-slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“

2.           Videoškolenia

Ako jediný na Slovensku máme spracovanú metodiku PRINCE2® vo forme videí trvajúcich viac ako 4 hodiny v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre účastníkov našich kurzov je prístup k videám ZDARMA

3.           E-learning

Stránka www.prince-2.sk je vzdelávací portál, kde okrem videí nájdete prístup k testovacím otázkam, podporným materiálom. Účastníci si môžu vygenerovať neobmedzený počet vzorových otázok podobných certifikačnej skúške PRINCE2.

4.           Skúsenosti

Náš školiteľ má najvyšší certifikát PRINCE2 Professional, okrem toho mnoho ďalších certifikátov. Získal titul PhD za ekonómiu v oblasti výskumu nových metód projektového riadenia. Všetky tieto vedomosti Vám odovzdáme počas školenia.

5.           Skúsenosti s webinárovými školeniami

Máme viac ako 4 ročné  skúsenosti s realizovaním desiatok webinárových školení, ktoré vieme preukázať. Máme všetku potrebnú technológiu a SW.

Tento záväzok nás neustále núti zlepšovať sa a radi to pre vás robíme. Ak má konkurencia nižšiu cenu, skúste porovnať porovnateľné, aby ste boli spokojní aj s priebehom školenia a dostali ste za svoje peniaze skutočnú hodnotu.

Referencie

S webinárovými školeniami máme niekoľkoročné skúsenosti.

Referencie na naše školenia nájdete na nasledovných linkách:

https://q9.sk/p2

https://q9.sk/p2ke

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pro projektových manažérov, vedúcich a členov projektového tímu, dodávateľov a odberateľov projektov, spolupracujúce osoby, pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov, študentov projektového manažmentu.

Komukoľvek, kto sa chce pripraviť na medzinárodnú certifikáciu PRINCE2® a zároveň sa s touto metodikou chce zoznámiť pre vlastnú prax.

Výhodou je, že dané školenie nie je nijako sektorovo ohraničené. Projekty sa realizujú vo všetkých oblastiach hospodárstva, preto je táto kvalifikácia často vyžadovaná. 

Certifikát Certifikát PRINCE2 Foundation®. Platí bez obmedzenia. Poznámka k cene

Pre viac záujemcov z jednej organizácie a pre vnútrofiremné školenia poskytujeme výrazne zľavy.

Kontaktná osoba

Ing. Jana Gablasová
+421 915 890 650
skolenie@prince-2.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať