Detail kurzu

Advanced Configuration of Cisco Switches (RS1)

ALEF Distribution SK

Popis kurzu

Kurz je určený pre sieťových administrátorov väčších lokálnych sietí a poskytovateľov služieb (Internet, transport dát), ktorí vyžadujú získať podrobnejšie teoretické informácie a praktické skúsenosti týkajúce sa nových vlastností a služieb využiteľných na Cisco prepínačoch. Po absolvovaní kurzu bude účastník zoznámený s novými verziami spanning tree protokolov (IEEE 802.1w,s , rapid- pvst+), tunelovaním ethernet dát pomocou Q-in-Q a L2 protocol tunneling. Ďalej taktiež účastník získa základné skúsenosti s implementáciou security - DHCP snooping, Dynamic ARP Inspaction - DAI, IP Source Guard, Private VLAN atď.

Obsah kurzu

• Tunelovanie Q-in-Q
• Rapid spanning tree IEEE802.1w
• Multiple spanning tree IEEE802.1s
• Dodatočné spanning tree funkcie (Root Guard, BPDU Guard, Loop Guard, BPDU Filter, UDLD)
• Stav portu Error-Disable
• Ochrana proti spoofing útokom
• Private VLAN
• Modely architektúry prepínaných sietí

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať