Detail kurzu

Časový manažment (Timemanagement)

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov organizovať si pracovný čas, poznať najväčších „časožrútov“, vedieť s nimi bojovať, vedieť si určovať ciele a priority, rozpoznávať dôležité úlohy od nepodstatných, rozlišovať pracovný čas od osobného, uvedomenie si významu a potreby osobného priestoru v profesionálnej kariére, osvetlenie problematiky delegovania a jeho významu.

Obsah kurzu

Stanovovanie cieľov

 • ciele ich význam, dôležitosť a formulácia
 • dlhodobé a krátkodobé ciele
 • ako pracovať efektívnejšie stanovením cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovania dlhodobých, strednodobých a krátkodobých cieľov

  Stanovovanie priorít

 • stanovovanie priorít, Eisenhowerov princíp
 • ako vhodne a správne povedať „nie“
 • syndróm „vyhorenia“
 • praktický nácvik identifikácie priorít a realizácia svojej časovej matice

  Plánovanie času a aktivít

 • vytvorenie plánu osobnosti
 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie
 • zvládanie riadenia vlastného času, ako vyhrať boj s časom
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov

  Delegovanie

 • delegovanie – jeho význam, formy, výhody, neoddeliteľná súčasť riadenia, ako správne delegovať
 • praktický nácvik delegovania z pohľadu možností jednotlivých absolventov kurzu

Cieľová skupina

Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Certifikát akreditové osvedčenie Poznámka k cene

Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor