Detail kurzu

Neistoty po veličinách: dĺžka a uhol; hmotnosť, viskozita, hustota, objem; tlak a vákuum; prúd, napätie, odpor; kvapaliny, plyny; chémia; teplota; čas a frekvencia; fotometria

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

Neistoty po veličinách: dĺžka a uhol; hmotnosť, viskozita, hustota, objem; tlak a vákuum; prúd, napätie, odpor; kvapaliny, plyny; chémia; teplota; čas a frekvencia; fotometria

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov kalibračných a skúšobných laboratórií.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor