Detail kurzu

Personálny controlling alebo Ako mať HR procesy pod kontrolou

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Optimalizácia a efektívna štruktúra personálnych nákladov a vyhodnocovanie návratnosti investícií vložených do zamestnancov je pre firmy stále aktuálnou témou. Plánovanie nákladov úzko súvisí s plánovaním a realizáciou personálnych činností. Optimálne nastavené HR procesy sú zárukou efektivity a spokojnosti účastníkov procesov. Personálne plánovanie je systematicky uskutočňovaná predpoveď budúcich potrieb a rezerv, aby podnikové ciele mohli byť zabezpečené. Jedná sa nielen o plánovanie počtu a štruktúry zamestnancov, ale aj strategické plánovanie personálnych aktivít a nástrojov:

Obsah kurzu

Personálny  controlling a jeho miesto vo firme Operatívny a strategický personálny controlling    Ako zaviesť/ predať  personálny controlling Rozdelenie rolí a zodpovednosti – controller vs. manažér Personálne plánovanie, personálne optimum (ako mať náklady pod kontrolou)  Riadenie personálnych činností a nákladov  Optimalizácia a efektivita HR procesov Finančné ukazovatele v HR  Meranie efektívnosti, ukazovatele efektívnosti  Benchmarking Najčastejšie chyby pri tvorbe HR ukazovateľov 

Cieľová skupina

  • HR Manažéri, konzultanti, partneri, generalisti
  • HR Personalisti – špecialisti
  • Majitelia malých a stredných firiem
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor