Detail kurzu

Kurz varenia diétneho stravovania

Súkromná hotelová akadémia GASMO

Popis kurzu

Cieľ: dosiahnuť prostredníctvom vzdelávacích aktivít zvýšenie vedomostí týkajúcich sa zdravej výživy a vplyvu výživy na zdravie obyvateľstva snaha
zaviesť diétne stravovanie do čo najväčšieho množstva prevádzkových jednotiek  identifikovať negatívne javy vo výžive  pripraviť jedlá zodpovedajúce diagnóze alebo problému  naučiť sa zvládať rizikové situácie a stres  upraviť celkový spôsob života  vypracovať obsah vzdelávacích programov a metodiky vzdelávania edukátorov pre hostí 

Obsah kurzu

1.Teoretická časť Rozdelenie diét ( receptúry a jedálny lístok k jednotlivým diétam), racionálna strava (zásady správnej výživy), zmiešaná strava, diferencovaná strava, protiplesňová diéta, zásady stravovania 2.Praktická časť Technologický postup pri jednotlivých diétach a racionálnej stra­vy

Cieľová skupina

Cieľové skupiny: kuchári z prevádzok spoločného stravovania kuchári z prevádzok uzatvoreného stravovania (materské školy, školy, nemocnice,         domy opatrovateľskej služby, …) Požadované vstupné vzdelanie  výučný list so zameraním na kuchár (kuchárka)  Forma záverečnej skúšky a)teoretická časť – písomná skúška (normovanie) b)praktická časť – príprava menu

Kontaktná osoba

Ing. Jana Ptačinová
+421 2/682 028 22
gasmo.ptacinova@post.sk

Hodnotenie
Organizátor