Detail kurzu

On-line kurz - Vizážista – Vizážistka, akreditovaný rekvalifikačný kurz MŠ SR, samoplatcovia aj cez ÚP

Educated & Happy - Dr. Dasha Sarah Witzan, PhD.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie, úpravy tváre – make-up a nadobudnúť poznatky a zručnosti pre výkon vizážistických služieb.

Po objednaní kurzu v ktoromkoľvek termíne je možné DÁTUM ZAČIATKU KURZU INDIVIDUALNE UPRAVIŤ podľa potreby účastníka a podľa potreby úradu práce.

Charakteristika kurzu: kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností vo vizážistických úkonoch.

Kurz trvá 22 pracovných dní.

Obsah kurzu

dejiny kozmetiky, dermatológia, hygiena, chémia, úprava tváre – make-up,technika praktických úkonov.

Časový rozsah:

  • 170 hodín (45 min)
  • teoretická časť 70 hodín
  • praktická časť 100 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Spolupracujeme s úradom práce, možnosť financovania cez úrad práce.

Cena cez úrad práce za osobohodinu: 3,15 €

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Po absolvovaní kurzu sa absolvent môže zamestnať alebo otvoriť podnikateľskú činnosť.

Kontaktná osoba

Dr. Dasha Sarah Witzan, PhD.
+421 905 403 854
dasa.vican@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor