Detail kurzu

On-line kurz - Kozmetik - Kozmetička, akreditovaný rekvalifikačný kurz MŠ SR, samoplatcovia aj cez ÚP

Educated & Happy - Dr. Dasha Sarah Witzan, PhD.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, kozmetológie, dermatológie, hygieny, chémie, a nadobudnúť poznatky, zručnosti a spôsobilosti pre výkon kozmetických služieb.

Po objednaní kurzu v ktoromkoľvek termíne je možné DÁTUM ZAČIATKU KURZU INDIVIDUALNE UPRAVIŤ podľa potreby účastníka a podľa potreby úradu práce.

Charakteristika kurzu: Kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností v kozmetických úkonoch.

Kurz trvá 57 pracovných dní.

Obsah kurzu

Dermatológia, kozmetológia, dejiny kozmetiky, hygiena, chémia, technika praktických úkonov.

Časový rozsah:

  • 450 hodín (45 min)
  • praktická časť 310 hodín
  • teoretická časť 140 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Spolupracujeme s úradom práce, možnosť financovania cez úrad práce.

Cena cez úrad práce za osobohodinu: 2,20 €.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Po absolvovaní kurzu sa absolvent môže zamestnať alebo otvoriť podnikateľskú činnosť.
Hodnotenie
Organizátor