Detail kurzu

On-line kurz - Pedikér – Pedikérka, akreditovaný rekvalifikačný kurz MŠ SR, cez ÚP ZDARMA

Educated & Happy - Dr. Dasha Sarah Witzan, PhD.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie, starostlivosti o nohy a nadobudnúť poznatky a zručnosti pre výkon pedikérskych služieb – prax.

Po objednaní kurzu v ktoromkoľvek termíne je možné DÁTUM ZAČIATKU KURZU INDIVIDUALNE UPRAVIŤ podľa potreby účastníka a podľa potreby úradu práce.

Charakteristika kurzu: kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností v pedikérskych úkonoch.

Kurz trvá 36 pracovných dní.

Obsah kurzu

dejiny kozmetiky,der­matológia, hygiena, chémia, starostlivosť o nohy a technika praktických úkonov.

Časový rozsah:

  • 280 hodín (45 min)
  • teoretická časť 90 hodín
  • praktická časť 190 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praktickej časti.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Spolupracujeme s úradom práce, možnosť financovania cez úrad práce.

Cena cez úrad práce za osobohodinu: 2,50 €

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Po absolvovaní kurzu sa absolvent môže zamestnať alebo otvoriť podnikateľskú činnosť.

Kontaktná osoba

Dr. Dasha Sarah Witzan, PhD.
+421 905 403 854
dasa.vican@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor