Detail kurzu

Môžeš sa na mňa spoľahnúť

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

CIELE

Naučiť sa, ako zlepšiť úroveň spolupráce v tíme. Porozumieť dysfunkciám v tíme. Zdokonaliť sa v efektívnej výmene informácií. Naučiť sa poskytovať si otvorenú spätnú väzbu /povedať si príjemné aj menej príjemné veci

Obsah kurzu

Orientácia na ľudí Spoznávanie spolupracovníkov. Kedy je spolupráca najlepšou cestou, výhody spolupráce. Typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.

Integrita a spoľahlivosť Spoľahlivosť a dôvera ako základ pre spoluprácu. Dysfunkcie tímu. Zásady pri preberaní úloh, dohodách a záväzkoch.

Budovanie dobrej atmosféry v pracovnom tíme Zdravá atmosféra v produktívnom tíme. Vyjasnenie očakávaní. Ako rozvíjať tvorivú a produktívnu atmosféru v tíme a čím ju môžeme zničiť.

Priama komunikácia Dimenzie správania. JA v komunikácii. Poskytovanie vzájomnej spätnej väzby –pozitívnej aj negatívnej. Metóda PPP. Školenie obsahuje zážitkovú tímovú aktivitu Stavba veže doplnenú o analýzu zameranú na tímovosť, hľadanie optimálneho riešenia, ochotu ku kompromisom sledujúcim naplnenie spoločného cieľa a podporu tímového ducha. Aktivita je doplnená o analýzu vedenú lektorom a preklopenie naučeného do praxe.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor