Detail kurzu

Predaj v praxi

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Najväčším prínosom pre vás je, že čas strávený na tréningu je vaša príprava na konkrétneho klienta. Výsledkom bude postup, ako ďalej pracovať, ktorý bude zhrnutý na jednom liste papiera. Celý tréning prebieha formou dvojdňového cvičenia. Cieľom je príprava a zvolenie vhodných pracovných postupov účastníkov na reálneho významného klienta z ich regiónu. Budú vedieť analyzovať svoje kroky a na základe toho efektívnejšie obchodovať.

Obsah kurzu

Zber informácií o klientovi

 • Čím sa zaoberá
 • Firemná kultúra
 • Potenciál klienta
 • Ako dosiahnem, že budem iný na akých je zvyknutý?
 • S kým jednám?
 • Čím ho získam?
 • Čím ho strácam – čoho sa vyvarovať?

Analýza „čítanie“ klienta

 • Spracovanie informácií – ako a prečo?

Možnosti obchodníka

 • Čo môžem spraviť naviac?
 • Čo môže zmena môjho prístupu a získaných informácií spôsobiť v správaní klienta?
 • Ako viem zmeny využiť v prospech oboch strán?

Ciele a priority

 • Ako si stanovím konkrétne ciele u klienta?
 • Ako rozlíšim prioritu od nepodstatných záležitostí?
 • Ako mi to pomôže v obchodovaní?

Alternatívy

 • Prečo mám rozlične postupovať u rozličných klientov?
 • Ako hľadať možnosti spolupráce s konkrétnym klientom?
 • Prečo vytrvalosť pomáha a stereotyp kazí obchod?

Cieľová skupina

Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére – obchodníci, predajcovia, obchodný manažéri

Poznámka k cene

Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Hodnotenie
Organizátor