Detail kurzu

KOMPAS+ Komunikačné a sociálne zručnosti

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je zamerané na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Cieľom školenia je pomôcť účastníkovi zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti a tiež naučiť sa postupy a metódy zvyšovania svoje pracovnej produktivity.

Obsahová náplň školenia je zameraná na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie, riešenie konfliktov, tímovú spoluprácu a nástroje zvyšovania osobnej produktivity a pracovných postupov.

Obsah kurzu

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie
  • Princípy úspešnej komunikácie a poskytovania spätnej väzby
  • Tímová spolupráca a riešenie konfliktov
  • Chaos manažment, produktivita a Lean Thinking

Školenie má rozsah 60 hodín, je organizované intenzívnou prezenčnou formou v podobe 8 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný analýzou modelových situácií a interaktívnymi diskusiami.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú záujem získať výhodu na trhu práce prostredníctvom rozvoja svojich osobnostných kompetencii. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie. Vhodné sú akékoľvek predošlé skúsenosti s pracovným prostredím (pracovný úväzok, brigáda atď.).

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor