Detail kurzu

Hodnotiaci rozhovor

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Uvedomiť si význam hodnotiaceho rozhovoru ako efektívneho nástroja riadenia a motivácie spolupracovníkov
 • Zdokonaliť sa vo vedení hodnotiaceho rozhovoru, aktívnom počúvaní a primeranej reakcií na námietky spolupracovníkov
 • Viesť vedúcich pracovníkov k systematickej personálnej práci

Obsah kurzu

Význam hodnotiaceho rozhovoru

 • motivačný nástroj
 • nástroj pre plánovanie osobného rozvoja spolupracovníkov
 • celkové hodnotenie výkonu spolupracovníka
 • nástroj pre zlepšovanie procesov organizácie

Postup pri hodnotení

 • pozvanie hodnoteného, dať možnosť pripraviť sa,
 • príprava a vlastný hodnotiaci rozhovor.

Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru

 • uvoľnenie atmosféry, otázky na splnenie cieľov,
 • rozvoj hodnoteného, silné a slabé stránky hodnoteného,
 • návrhy hodnoteného na zlepšenie procesov a podmienok v organizácii,
 • stanovenie nových cieľov a záver hodnotiaceho rozhovoru.

Princípy a podporné techniky pri hodnotiacom rozhovore

 • priviesť ľudí k tomu, aby hovorili,
 • pochváliť a povzbudiť, kladenie otázok a počúvanie,
 • riešenie problémov, dohodnutie akčného plánu,
 • motivačný charakter hodnotiaceho rozhovoru.

Akčný plán a cieľová orientácia

 • dosiahnuteľnosť a výkon, pravidlá stanovovania cieľov pre spolupracovníkov

Videotréning hodnotiaceho rozhovoru(job review interview)

Cieľová skupina

Správne vedený hodnotiaci rozhovor prináša motiváciu spolupracovníkov, ich cielený rozvoj a podnety pre zlepšovanie procesov. O tom, ako to dosiahnuť je kurz „Hodnotiaci rozhovor“.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor