Detail kurzu

Linux Essentials: základy systému

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je orientované na získanie základných teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s operačným systémom GNU/Linux. Osobitný dôraz je kladený na príkazový riadok, široký výber konkrétnych riešení, prehľad viacerých distribúcií, koncept slobodného a otvoreného softvéru. Školenie je prispôsobené na rozsah znalostí požadovaných pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky Linux Professional Institute (LPI) Linux Essentials, preto môže slúžiť aj ako príprava na získanie certifikátu LPI Linux Essentials, ktorý je nezávislý od konkrétnych distribúcií operačného systému GNU/Linux. Certifikačnú skúšku Linux Essentials je možné absolvovať v našom testovacom centre.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

 • Linuxová komunita
 • Zoznámenie sa so systémom
 • Príkazový riadok
 • Operačný systém Linux
 • Bezpečnosť a oprávnenia na súbory

Školenie má rozsah 40 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne vo forme 5 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je určené budúcim systémovým administrátorom, sieťovým administrátorom a najmä správcom linuxových systémov, ktorý zatiaľ nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti s operačným systémom Linux. Zároveň je odporúčané aj pre záujemcov o prípravu na certifikačnú skúšku LPI-C Linux Essentials. Od účastníkov sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, základný prehľad a zručnosti z nasledovných oblastí spadajúcich do obsahu školenia IT Essentials, ktoré predstavuje úvod do štúdia IT problematiky:

 • Základné komponenty osobného počítača
 • Bezpečné postupy a používané nástroje
 • Stavba počítača
 • Princípy preventívnej údržby a riešenia problémov
 • Princípy operačných systémov
 • Princípy počítačových sietí
 • Bezpečnosť počítačových systémov
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor