Detail kurzu

Finančný controlling a tvorba finančných plánov

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť informácie z účtovných výkazov rôznych firiem pre potreby efektívneho. Zároveň tu bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenia, či už u firmy samotnej, tak ako aj štúdia firmy dodávateľskej alebo odberateľskej. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadením likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Obsah kurzu

  • Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.
  • Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.
  • Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia.
  • Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.
  • Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy
  • OPEX A CAPEX a prístupy k ich riadeniu a plánovaniu.
    • Kredibilita pohľadávok a záväzkov, ako zistiť jednoducho a spoľahlivo rating dodávateľsko-odberateľských firiem.
  • Hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast. Bonita Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti finančného riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

Certifikát Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT Poznámka k cene

v cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor