Detail kurzu

Manažér systémov kvality

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Filozofiou školenia je odovzdať Vám podrobné vedomosti a zručnosti pre neustále zlepšovanie, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality vo Vašej organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických efektívnych nástrojov, ktoré využijete pri Vašej náročnej práci. Školenie sa skladá z tematických celkov, ktoré sú interaktívne doplnené prípadovými štúdiami a praktickými modelovými cvičeniami. Spoločnosti, ktoré si chcú udržať resp. zaujať vedúce postavenie v dnešnom – konkurenčnom podnikateľskom prostredí, musia klásť rozhodujúci dôraz na nepretržité zlepšovanie a zdokonaľovanie. Potrebujú identifikovať a následne využívať tvorivé prostriedky – zdroje v rámci organizácie, stupňovať dôraz manažmentu, zvyšovať oddanosť zamestnancov a neustále zdokonaľovať vlastné podnikateľské aktivity a porovnávať ich s aktivitami konkurencie. V tomto duchu spoločnosť SGS vyvinula nové manažérske školenie, ktorého cieľom je zvýšiť ako Vašu osobnú tak manažérsku efektívnosť.

Obsah kurzu

Rámcový program školenia

1. deň 09.00 – 09.15 Prezentácia účastníkov 09.15 – 12.00 Úvod a ciele školenia
Základné termíny, definície a zásady manažérstva kvality 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 15.00 Proces, procesné riadenie, definovanie rozsahu systému 15.00 – 18.00 Zadanie modelových cvičení – koniec dňa 18.00 – 19.00 Večera pre ubytovaných účastníkov 19.00 – 22.00 Práca na modelových cvičeniach

2. deň 07.30 – 08.00 Raňajky pre ubytovaných účastníkov 08.00 – 10.00 Vyhodnotenie 1. dňa – vyhodnotenie úloh 10.00 – 12.00 Analýza rizík 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 14.00 Metrológia 14.00 – 16.00 Riadenie externých poskytovateľov 16.00 – 18.00 Riadenie vybraných prvkov normy 18.00 – 19.00 Večera pre ubytovaných účastníkov 19.00 – 22.00 Práca na modelových cvičeniach

3. deň 07.30 – 08.00 Raňajky pre ubytovaných účastníkov 08.00 – 10.00 Vyhodnotenie 2. dňa – vyhodnotenie úloh 10.00 – 12.00 Integrácia systémov, certifikácia 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 15.00 Nástroje zabezpečovania kvality, štatistické metódy, analýza údajov 15.00 – 16.00 Vyhodnotenie 3. dňa, Záverečný test 16.00 – 17.00 Ukončenie, záverečné vyhodnotenie

Účastníci sú hodnotení záverečným testom, bodovým hodnotením pri jednotlivých úlohách, ako aj aktívnou účasťou počas celého školenia.

Súčasťou školenia sú večerné pracovné cvičenia účastníkov – samostatná práca/skupino­vá práca.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: školenie je určené pre vedúcich pracovníkov v oblasti zavádzania a riadenia systémov kvality a pre všetkých so základnými znalosťami ISO 9001:2015 (dospelí nad 18 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Certifikát Osvedčenie Manažéra kvality Poznámka k cene

Cena zahŕňa náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia, školiace materiály, obed (podľa programu školenia) a občerstvenie počas školenia, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní školenia.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať