Detail kurzu

Kozmetik - Kozmetička, Garantovaný akreditovaný rekvalifikačný kurz MŠ SR v Nitre, cez ÚP ZDARMA

BEAUTY SCHOOL

Popis kurzu

Kurz Kaderníčka:

  • kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu – dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti
  • teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka)
  • praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne

Obsah kurzu

Absolventi majú poznatky z oblasti kaderníctva, kozmetiky,vizá­žistiky, hygieny, práva, ekonómie a psychológie a nadobudnú zručnosti pre výkon činnosti v odbore.

Cieľová skupina

Záujemci o získanie atraktívnej kvalifikácie.

  • nezamestnaní evidovaní na ÚP
  • občania so ZPS
  • ostatní záujemcovia o získanie kvalifikácie v odbore
Certifikát Akredtovaný kurz s osvedčením
Hodnotenie
Organizátor