Detail kurzu

PPAP (Production Part Approval Process) a APQP (Advanced Product Quality Planning)

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom týchto dvoch metodík je určiť všeobecné smernice pre plánovanie kvality produktu a pre plán kontroly a riadenia, ktoré spoločne vypracovali firmy Chrysler, Ford a General Motors. APQP - je metodika zaoberajúca sa plánovaním kvality produktu s ohľadom na jednotlivé fázy od definovania, cez vývoj až po sériovú výrobu. ​Proces PPAP stanovuje generické požiadavky na schvaľovanie dielov do sériovej výroby.

 • Ako pracovať s kontrolnými zoznamami pre plánovanie kvality produktu.
 • Poznať analytické metódy používané v APQP a zoznámiť sa s jednotlivými etapami APQP.
 • Určiť, či organizácia správne rozumie všetkým požiadavkám zákazníckej dokumentácie a zákazníckym špecifikáciám.
 • Naučiť sa vypĺňať sprievodku predloženia dielu.
 • Naučiť sa postup schvaľovania dielu do sériovej výroby.

Obsah kurzu

8:30 - 16:00
1. deň

 • APQP  - Advanced Product Quality Planning
  • Základy plánovania kvality produktu
  • Program plánovania a definovania
  • Návrh a vývoj produktu
  • Návrh a vývoj procesu
  • Validácia produktu a procesu
  • Spätná väzba, posudzovanie  a nápravné opatrenia
  • Metodika plánu kontroly a riadenia
  • Prehľad a schválenie plánovania kvality produktu
  • Praktické ukážky

8:30 - 16:00
2. deň

 • PPAP  - Production Part Approval Process
  • Predloženie PPAP
  • Požiadavky na proces PPAP
  • Sprievodka predloženia dielu (PSW)
  • Požiadavky na oznámenie a predloženie zákazníkovi
  • Predloženie zákazníkovi – úrovne dokazovania
  • Stav predloženia dielu
  • Schvaľovanie dielu do sériovej výroby
  • Protokol o schválení vzhľadu
  • Špecifické požiadavky
  • Uchovanie záznamov
 • Záverečná diskusia

Cieľová skupina

 • manažéri kvality, 
 • inžinieri kvality, 
 • procesní inžinieri, 
 • pracovníci meracích stredísk, kvalitári
Hodnotenie
Organizátor