Detail kurzu

Visual Basic for Applications (VBA) I - základy

KVT vzdelávanie s.r.o.

Popis kurzu

Visual Basic for Aplications (VBA) je implementácia jazyka Visual Basic od firmy Microsoft, ktorá je vstavaná do všetkých aplikácií Microsoft Officu, niektorých iných aplikácií Microsoftu ako napr. Microsoft Visio a čiastočne realizovaná v niektorých iných aplikáciách ako napr. AutoCAD a WordPerfect. To nahrádza a rozširuje schopnosti skorších aplikačno-špecifických programovacích jazykov ako Word's WordBasic a môže byť používaný pre ovládanie a manipulovanie prvkov užívateľského rozhrania ako sú ponuky, lišta s nástrojmi, práca s formulármi a dialógovými boxmi.

Cieľom školenia je naučiť účastníkov kurzu využívať programovací jazyk VBA v prostredí MS Excel a ponúknuť tak pokročilým užívateľom nástroj pre riešenie neobmedzených požiadaviek vyplývajúcich z praxe.

Obsah kurzu

Osnova kurzu

Úvod do problematiky VBA

 • Výhody VBA
  • VBA ako ľahko použiteľný a univerzálny jazyk
 • Makrá – prvý krok
  • Nahratie a spustenie makra
  • Obmedzenia makier
  • VBA ako spôsob prekročenia limitov pre makrá

Písanie VBA kódu

 • Objekty a spôsob práce s nimi
  • Vlastnosti
  • Metódy
  • Udalosti
  • Zväzky (Zbierky)
  • Používanie With, End
 • Premenná a ukladanie dát do premených
  • Deklarácia premennách
  • Dátove typy
  • Statické a dynamické polia
  • Konštanty
 • Riadiace štruktúry
  • Podmienky (podmienkové vetvenia)
  • Cykly
 • Tvorba procedúr
  • Vytváranie sub procedúr a funkčných procedúr
  • Volanie procedúr
  • Predávanie argumentov do procedúr

Vytváranie intuitívneho užívateľského rozhrania

 • Používanie vnútorných dialógov
  • Komunikácia s užívateľom pomocou Message Boxu
  • Zadávanie informácií cez Input box
  • Využite ďalších dialogových objektov
 • Úprava menu a panelov nástrojov
  • Zjednodušenie užívateľskej iterakcie pomocou objektov príkazových panelov
  • Prídavanie a odstránenie objektov z príkazových panelov

Cieľová skupina

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť práce s PC
 • Základná orientácia v operačnom systéme Microsoft Windows
 • Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel – Automatizácia práce (makrá)
 • Základy programovania – logické a programátorské myslenie
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Akciová cena na tento termín : €130,00 s DPH

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
+421 905 591 722
kvt@kvt.sk

Hodnotenie
Organizátor