Detail kurzu

Skúšanie vizuálnymi metódami druhého stupňa VT2

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Popis kurzu

Oboznámenie s vyhodnocovaním zvarových spojov

Obsah kurzu

Po absolvovaní kurzu môžu účastníci kedykoľvek vykonať jednodňovú skúšku pod vedením nášho certifikačného orgánu a získať certifkát.

Cieľová skupina

základné a stredoškolské vzdelanie účastníkov, určené pre oblasť strojárskej výroby

Certifikát Osvedčenie podľa STN EN ISO 9712 Poznámka k cene

Čím väčší počet uchádzačov z Vašej firmy tým menšia cena.

Kontaktná osoba

Ing. Marek Dermek, PhD.
+421 2/682 622 04
dermek.marek@pzvar.sk

Hodnotenie
Organizátor